Disclaimer

Logokoning (Kamer van Koophandel: 57948798), hierna te noemen Logokoning, verleent u hierbij toegang tot www.logokoning.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Logokoning behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Logokoning spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Logokoning nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Logokoning.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Logokoning, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Klaar om uw volgende project te starten?

WhatsApp

App ons en krijg direct antwoord.
Wij beantwoorden alle e-mails dezelfde dag!

Telefoon

Alle werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 17:00.